ข่าวสารสถานการณ์และประกาศต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องโรคระบาด COVID - 19

ช่องทางการติดตามข่าวสารสถานการณ์และประกาศต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องโรคระบาด COVID - 19 จังหวัดสุโขทัย
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (ดาวโหลดไฟลได้์ที่ QR - CODE)