สถานที่ท่องเที่ยว วัด และร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลพระแม่ย่า

โครงการถนนคนเดิน เพลิดเพลินของอร่อย ย้อนรอยวิถีไทย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

ร้านอาหารขึ้นชื่อ

เฮียร้งเชฟกระทะเหล็กเตาถ่าน

ร้านผัดไทยผ้าแอ๋ว

ร้านไม้กลางกรุง

ร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว

 

วัด

วัดคูหาสุวรรณ

วัดไทยชุมพล

วัดราชธานี