ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ประจำปี 2561

ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ประจำปี 2560