ข้อมูลระบบการจัดการขยะ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

ข้อมูลระบบการจัดการขยะ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

รายงานสรุปปริมาณขยะที่นำมากำจัดร่วมที่ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561

ปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560