เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรี , นายปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรี และนายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป