เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย และสาธารณสุขอำเภอ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

    เช้าวันที่ 3  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา   รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย เข้าให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย