line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์”
      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย โดยจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๒ ชนิดกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เยาวชนและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป