line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุและแกนนำสุขภาพมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ