line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 12 ชุมชน
 จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
      เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 12 ชุมชน  จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ชุมชนวังหิน / ชุมชนบางแก้ว / ชุมชนวิเชียรจำนงค์ / ชุมชนราชธานี / ชุมชนคลองตาเพชร / ชุมชนตาลเดี่ยว / ชุมชนพระแม่ย่า / ชุมชนเลอไท / ชุมชนคูหาสุวรรณ / ชุมชนคลองโพธิ์ / ชุมชนร่วมพัฒนา และชุมชนประชาร่วมใจ
          


กิจกรรมพัฒนาชุมชนวันที่ 4 สิงหาคม 2561
   
   
กิจกรรมพัฒนาชุมชนวันที่ 5 สิงหาคม 2561