line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า
ในการดำเนินงานก่อสร้างตลาดสาธารณะ 1
      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างตลาดสาธารณะ 1 ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา บัดนี้ ได้ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีบางส่วนที่ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแก้ไขปรับปรุงก่อนส่งมอบงานต่อไป