line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมเปิดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ”
      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ ร่วมเปิดการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดตาก