line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุโขทัย
และชุดแพทย์เคลื่อนที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย
เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุโขทัย และชุดแพทย์เคลื่อนที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพื่อฝึกสอนการทำกายภาพและการออกกำลังกายเบื้องต้น พร้อมแนะนำวิธีการรับประทานอาหารและยาอย่างถูกต้อง พูดคุยให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนร่วมพัฒนา และชุมชนคลองตาเพชร