line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบเตียงให้กับ
นางสาวสมพร สายวงศ์ (มีตัวแทนรับแทน) ชุมชนประชาร่วมใจ
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 24561 เวลา 10.30 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบเตียงให้กับนางสาวสมพร สายวงศ์ (มีตัวแทนรับแทน) ชุมชนประชาร่วมใจ และขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคกายอุปกรณ์หรือเตียงผู้ป่วย , ไม้ค้ำยัน หรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๑๒๖ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ