line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์”
      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พิจารณาร่วมกันมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกอง / งาน / ฝ่าย ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี