line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พร้อม อสม.ชุมชนประชาร่วมใจ
รับเก้าอี้สุขา พาสุข ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.40 นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม อสม.ชุมชนประชาร่วมใจ รับเก้าอี้สุขา พาสุข ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มามอบให้กับผู้สูงอายุชุมชนประชาร่วมใจ