line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มอบเตียงพร้อมกับที่นอนลมให้กับ
นางบุญเที่ยง ปักษี ผู้ป่วยติดเตียงชุมชนพระแม่ย่า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบเตียงพร้อมกับที่นอนลมให้กับนางบุญเที่ยง ปักษี ผู้ป่วยติดเตียงชุมชนพระแม่ย่า โดยได้รับบริจาคเงินสนับสนุนการซื้อกายอุปกรณ์จากนายปรีชา แก้วกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ บริจาคเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ และขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ เช่น เตียงผู้ป่วย , ไม้ค้ำยัน และอุปกรณ์ต่างๆ หรือต้องการติดต่อขอรับบริจาคกายอุปกรณ์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยภายในเขตเทศบาลฯ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๑๒๖ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ