line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับมอบบริจาคกายอุปกรณ์
จากคุณนวล บ้านกล้วย
      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวศรีวรรณ พรหมปั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบบริจาคกายอุปกรณ์จากคุณนวล บ้านกล้วย ที่นำรถเข็นมามอบให้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และสำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคกายอุปกรณ์หรือเตียงผู้ป่วย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.๐-๕๕๖๑-๑๑๒๖ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ