line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดงานแถลงข่าว
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “สุโขทัยธานีเกมส์”
      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอเมืองสุโขทัย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และนายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมหน่วยด้วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “สุโขทัยธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ สร้างความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป