line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์”
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พิจารณาร่วมกันมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกอง/งาน/ฝ่าย ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี