line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำเดือน
ณ ชุมชนตาลเดี่ยว
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ ร่วมโครงการเทศบาลสัญจรชุมชนตาลเดี่ยว ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนในแต่ละชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหารงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่จาก กอง/งานเทศบาลฯ , หน่วยงานจากโรงพยาบาลสุโขทัย นำโดย พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์  ผอ.โรงพยาบาลสุโขทัย พร้อมคณะ มาพบปะพูดคุยกับประชาชนในเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย  มาชี้แจงในเรื่องของการทำสัญญากู้ยืม พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์/ปัญหาต่างๆ ในแต่ละชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ได้มอบรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดชุมชนดีเด่น ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเลอไท , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนคลองโพธิ์ , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนตาลเดี่ยว และชุมชนร่วมพัฒนา