line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมมอบรถเข็นให้กับ
นายสมใจ มีมั่น ชุมชนประชาร่วมใจ
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบรถเข็นให้กับนายสมใจ มีมั่น ชุมชนประชาร่วมใจ และขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ , เตียงผู้ป่วย , ไม้ค้ำยันหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.๐-๕๕๖๑-๑๑๒๖ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ