line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมมอบรถเข็นให้กับ
นางสาวอนงค์ หาญอยู่ ชุมชนพระแม่ย่า
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบรถเข็นให้กับนางสาวอนงค์ หาญอยู่ ชุมชนพระแม่ย่า และขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ , เตียงผู้ป่วย , ไม้ค้ำยัน หรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.๐-๕๕๖๑-๑๑๒๖ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ