line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬา
งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์”
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬา งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุโขทัยธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พิจารณาร่วมกันสรุปข้อมูล อปท.กับที่พักนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เพื่อพิจารณาสถานที่พัก จัดทำตารางระบุตึก , ระบุห้อง ที่ใช้เป็นที่พักของแต่ละ อปท. ร่วมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินของนักกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี