line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
“สุโขทัยธานีเกมส์”          


แบบกรอกข้อมูลทั่วไป
แบบแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่พักนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายชื่อสถานที่พัก (โรงแรม) ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน