line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
“สุโขทัยธานีเกมส์”


กรู๊ปไลน์ "สุโขทัยธานีเกมส์ อปท. 17 จังหวัดภาคเหนือ"

          


บัญชีเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561
"สุโขทัยธานีเกมส์"
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาและกรีฑา กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หนังสือขอเชิญประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นฯ "สุโขทัยธานีเกมส์"
แบบกรอกข้อมูลทั่วไป
แบบแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่พักนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายชื่อสถานที่พัก (โรงแรม) ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน