line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา

     
 
 
  นางพยอม มณีเสวตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา
     
     
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
   
  นายปรีชา  แก้วกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
 
     
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรการสอน พนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
     
     
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
   
  นายสังเวียน  สายใหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
 
     
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรการสอน พนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)